fpt play box

Home/Tag: fpt play box

FPT Play BOX điều khiển bằng giọng nói – Quá chất cho người sử dụng

FPT Play Box ra mắt điều khiển bằng giọng nói, [...]

By |2018-09-12T17:20:14+07:00Tháng Chín 12th, 2018|Tin tức, Tin Tức Công Nghệ|Chức năng bình luận bị tắt ở FPT Play BOX điều khiển bằng giọng nói – Quá chất cho người sử dụng

Truyền hình truyền thống sẽ CHẾT yểu? Hay truyền hình OTT – IPTV lên ngôi?

Truyền hình truyền thống sẽ CHẾT yểu? Hay truyền hình [...]

By |2018-09-07T17:05:34+07:00Tháng Chín 7th, 2018|Tin tức, Viễn Thông & Công Nghệ|Chức năng bình luận bị tắt ở Truyền hình truyền thống sẽ CHẾT yểu? Hay truyền hình OTT – IPTV lên ngôi?