Cáp quang FPT

Home/Cáp quang FPT

Cáp quang FPT chạy trên nền công nghệ cáp quang hiện đại mà FPT Telecom đang cung cấp cho khách hàng. Với mục tiêu đạt 2 triệu thuê bao dịch vụ Internet và 1 triệu thuê bao dịch vụ Truyền Hình trong năm 2016 FPT Telecom đã mở rộng hạ tầng ra khắp các tỉnh thành phố trong cả nước.

Hiện nay dịch vụ lắp đặt mạng cáp quang FPT đã có mặt 59/64 tỉnh thành phố. Việc đăng ký cáp quang FPT trở nên đơn giản hơn bao giờ hết